Keyword Density Archive

ต้องมีความหนาแน่นของ Keyword เท่าไหร่เพื่อจะเพิ่มอันดับใน Google?

ในหน้าเว็บเพจหนึ่งๆ ต้องมีความหนาแน่นของ Keyword เท่าไหร่เพื่อจะเพิ่มอันดับใน Google คงเป็นคำถาม classic มาก ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของ Search Engine ว่าเราควรจะให้หน้าหนึ่งๆมีความหนาแน่นของ Keyword กี่ % เพื่อให้ค้นหา Keyword นั้นๆแล้วเจอในผลการค้นหา ผมเคยอ่านหลายๆบทความเมื่อหลายปีก่อน ตัวเลขที่เคยผ่านหูผ่านตาคือ 6% บ้าง หรือ 8% บ้าง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเอาตัวเลขมาจากไหน ก่อนอื่นมาดูความหมายของความหนาแน่นของคีย์เวิร์ด หรือ Keyword Density ว่าคืออะไร ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ด คือ % ของคีย์เวิร์ดที่เรากำลังใช้เพื่อทำ SEO ต่อจำนวนคำทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้าเว็บเพจนั้นๆ ตัวอย่างเช่นเราทำเว็บขายหนังสือมือสอง ในหน้าหนึ่งเขียนบทความ 100 …