Monthly Archive:: November 2015

6 วิธีทำ SEO สำหรับแฟนเพจของ Facebook แบบง่ายที่หลายคนมองข้าม

เราได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ Google มองเห็น Facebook เพจเพจของเรา โพสต์นี้จะแนะนำวิธีจัดการเพจให้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้เพจปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาของ Google โดยจะกล่าวถึงการจัดการบนแฟนเพจเท่านั้น (On Page) ไม่รวมถึงการจัดการนอกเพจ (Off Page) เช่นการสร้าง Backlink หรือการโปรโมตเพจโดยวิธีอื่นๆซึ่งต้องทำอีกส่วนหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ www.moz.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนเครื่องมือ SEO ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอินเตอร์เน็ตในนณะนี้ โดยจะเริ่มบทความตอนละวิธี มีดังนี้ครับ วิธีการที่ 1: เพิ่มไลค์ให้มากเข้าไว้ ทุกวันนี้ยังมีคำถามว่าจำนวนไลค์บนเพจมีผลต่อตำแหน่งของผลการค้นหาของ Google จริงเหรอ  หากรวบรวมคำตอบของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมาแล้ว คำตอบคือ “จำนวนไลค์มีผลต่อการค้นหาของ Google” แต่…จำนวนไลค์อย่างเดียวไม่ได้มีผลจะว่ามีจำนวนไลค์เยอะเพจจึงขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของผลการค้นหา ไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าของเพจทุกคนบนโลกคงเอาแต่แข่งกันเพิ่มจำนวนไลค์ให้มากที่สุดโดยไม่ให้ความสำคัญต่อปัจจัยอื่น หากเป็นเช่นนั้นเพจที่มีทุนทรัพย์มากก็คงทุ่มไปกับการโปรโมตใน facebook ads …