ทำเว็บไซต์โดยไม่ต้องสนใจ SEO เลยจะได้ไหม?

seo-donnot-care

 

คำตอบคือ ได้สิ

แต่การทำเว็บไซต์โดยไม่สนใจ SEO ก็เหมือนการปลูกพืชผลโดยเอาแต่รดน้ำอย่างเดียว ไม่สนใจใส่ปุ๋ย ไม่พรวนดิน ไม่ควบคุมกำจัดศัตรูพืช ไม่จัดการแสงแดด  แน่นอนสถานการณ์เช่นนี้ต้นกล้าจำนวนเป็นล้านๆต้นยังสามารถเจริญเติบโตได้ตามปรกติ บางต้นกล้าก็อาจจะงอกงามเต็มที่เพราะบังเอิญได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างอื่นโดยไม่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากนัก หรือไม่ก็เป็นเพราะเมล็ดกล้าเองมีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่แข็งแรงเป็นทุนอยู่แล้ว แต่หลายๆต้นอาจจะต้องการความเอาใจใส่มากกว่าการให้น้ำ และหลายๆต้นอาจจะเหี่ยวแห้งขาดสารอาหารตายไปก่อนจะโต บางต้นอาจจะถูกวัชพืชคุม หรือถูกศัตรูพืชกัดกิน หรือหากมีชีวิตรอดไปได้ก็อาจจะแคระแกรน ไม่สามารถเติบโตเป็นต้นที่แข็งแรงให้ดอกให้ผลได้

การทำเว็บไซต์ก็เช่นกัน หากไม่ยุ่งไม่สนใจ SEO เลยเว็บก็ยังอยู่ได้ การเพิ่มแต่เนื้อหาหรือ content อย่างเดียวโดยไม่สนใจปัจจัยอื่นบางสถานการณ์ก็เพียงพอแล้ว ที่จะขึ้น 1 ของผลกาค้นหา Google ได้  และมีเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่สามารถสร้างตัวเองเป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าชมจำนวนมากโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับ SEO เลย

หากเปรียบเนื้อหาหรือ content ในเว็บไซต์ ให้เสมือนเป็นน้ำในการปลูกพืชแล้ว  ผู้ปลูกทำการรดน้ำเพียงอย่างเดียว ส่วนแร่ธาติ ปุ๋ย แสงแดด และศัตรูพืชก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรม ก็มีพืชผลจำนวยมากก็สามารถเติบโตได้

มันก็จะดีกว่าไม่น้อยหากเราดูและมันเป็นอย่างดี รดน้ำ ให้ปุ๋ย จัดการแสงที่เหมาะสม คอยกำจัดวัชพืช ต้นกล้าก็จะเจริญงอกงามให้ผลตอบแทน และสร้างรายได้ได้ดีกว่าปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ และแน่นอนที่สุดก็มีเว็บไซต์จำนวนมากที่ล้มหายตายจากไปเนื่องจากไม่มี traffic เพราะไม่ได้ทำ SEO ดังนั้นการทำเว็บไซต์แต่ไม่สนใจ SEO เลยก็ไม่ทำให้เว็บถึงกับอยู่ไม่ได้ แต่การใส่ใจทำ SEO ยิ่งจะทำให้เว็บไซต์อยู่ได้ในระดับที่ดีและยั่งยืนขึ้นไปอีก

 

seo-tree

คำตอบของคำถาม “พัฒนาเว็บไซต์โดยไม่ต้องสนใจ SEO เลยจะได้ไหม?” คือ ได้ เว็บยังอาจจะอยู่รอดโดยปราศจากการทำ SEO การมุ่งพัฒนาเว็บอย่างเดียวโดยไม่สนใจ SEO เลย ไม่ใช้เรื่องที่เลวร้ายที่สุด เพราะอย่างน้อยการมีเนื้อหา (Content) ในเว็บไซต์ก็เป็นเทคนิค SEO แบบธรรมชาติที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรข้ามเพราะจะทำให้เสียโอกาสในทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ไม่มี SEO เว็บก็อยู่ได้ แต่การละเลย SEO ก็อาจจะสร้างความเหนื่อยยากเป็นอย่างมากในการที่จะให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่รูปจักของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต อาจจะต้องแลกด้วยเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อโฆษณา แบนเนอร์ หรือ traffic จากที่ต่างๆ การใส่ใจใน SEO จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก

พ.ศ.นี้ SEO เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากอันดับต้นๆของการสร้างเว็บไซต์หรือมีธุรกิจออนไลน์ มีคนกล่าวถึงประโยชน์ของ SEO แล้วมากมาย ถ้าจะสรุปรวมยอดเลยมีประโยชน์ดังนี้

  1. เว็บไซต์ของเราได้รับการจัดลำดับในอันดับต้นๆของผลการค้นหาโดย Search Engine โดยเฉพาะ Google
  2. ทำให้มีคนเข้าชมเว็บไซต์จำนวนโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อมีคนเข้าชมเว็บไซต์จำนวนมากย่อมหมายถึงโอกาสที่จะได้ลูกค้ายิ่งมากขึ้นด้วย

SEO ไม่ใช่เรื่องงาย แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจทั้งหมด ขอให้จับส่วนที่สำคัญๆและนำมาใช้งานได้ก็จะช่วยให้ตำแหน่งผลการค้นหาเว็บไวต์เราอยู่ตำแหน่งดีได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นเรามาศึกษา SEO กันเถอะ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *