SEO Dummy เป็นเว็บไซต์ที่พยายามจะอธิบายเรื่อง SEO ให้เข้าใจง่ายที่สุด โดยพยายามจะเลี่ยงศัพท์เทคนิคให้มากที่สุด ตรงไหนที่เลี่ยงไม่ได้ก็จะพยายามอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษามนุษย์ให้มากที่สุด

และที่สำคัญไม่มีเนื้อหา Black Hat SEO หรือ SEO สายดำในเว็บไซต์แห่งนี้

เว็บไซต์ SEODummy.com จัดทำและดูแลโดย ทิม หมื่นอินทร์
ติดต่อที่เบอร์ 080-080-1821
หรืออีเมล์ contact@seodummy.com